Pages Navigation Menu

Blog za bralce knjige [psi]

Zakaj je kritizirati toliko lažje kot pohvaliti

Eros: ljudje delamo napake, to je človeško saj nihče od nas ni popoln. napakam se lahko izogne le tisti, ki ne počne prav ničesar. naravno je tudi, da napake pri drugih lažje opazimo kot pri sebi, saj to kar počnemo, ponavadi počnemo v dobri veri, da delamo prav. opozoriti nekoga na nekaj, kar po našem mnenju ni dobro ali prav, ni nič slabega, seveda ko lahko svojo kritiko tudi podkrepimo s svojim razmišljanjem in jo utemeljimo.

sprejemajoč človek nima težav s tovrstno kritiko, saj se zaveda, da ta ni izrečena zlonamerno in je kritik imel dobre namene, da jo je izrekel. drugače pa je pri nesprejemajočih, ti kritiko težko ali pa sploh ne sprejemajo. zdi se jim, da želi kritik spodkopati njihovo avtoriteto ali pa spodnesti njihovo delo. nesprejemajoči pa je pogosto tudi sam kritik in njegova kritika ponavadi nima iste osnove kot kritika sprejemajočega človeka. nesprejemajoči kritiko namreč pogosto črpa prav iz svojega nesprejemanja, v ozadju tega pa se ponavadi skrivata zavist in čezmerna tekmovalnost. tak kritik se ne poglobi v morebitne napake, ampak kritiko izreče z namenom, da v sebi upraviči nezadovoljstvo z lastnim svetom. pri tem velja načelo, “če je drugi v nečem boljši, to pomeni, da sem jaz slab.” iz tega nesprejemajoči potem črpa vse, kar bi drugega potegnilo navzdol, neozirajoč se na to, ali je izrečena kritika sploh utemeljena.

kritika

sprejemajoči v nasprotju s tem nima težave s sprejemanjem tega, da bi bil nekdo boljši od njega, ljudje smo na koncu koncev različni in vedno se najde kdo, ki je v nečem boljši od nas.

v družbi sprejemajočih je tako kritike prav toliko kot pohvale, kritike pa so tudi utemeljene in dobronamerne. v družbi nesprejemajočih, to je okolju v kakršnem danes živimo, pa je kritike mnogo več kot pohvale.

če začutite, da je nekdo nekaj naredil dobro, mu to tudi priznajte. videli boste, da se boste pri tem sami bolje počutili. ko izrekate grenko kritiko zgolj zato, da bi nekoga razvrednotili v njegovem delu imejte v mislih, da je neutemeljena kritika kot strup, ki ga spijemo sami, nato pa čakamo, da bo učinkoval na drugega.

Si želiš novih spoznanj?
Naroči knjigo [psi] >
Brezplačna poštnina!

One Comment

  1. Ena stvar se dostikrat pozablja glede kritik/e, sama kritika v bistvu ne pomeni nekaj slabega oz. negativnega. kajti kritike so lahko dobre, slabe, pozitivne, negativne… Včasih pa je lahko tudi dobra negativna kritika boljša kot pozitivna.
    PS: Iz poraza se naučimo več kot iz zmage.