Pages Navigation Menu

Blog za bralce knjige [psi]

V psihologiji še nimamo pravega modela

Eros: prvi dokaz je zelo obsežen, saj se zanj navaja kar celotna nova teorija in razumevanje človeške psihe. REI je model, ki razkriva temelje našega razmišljanja, toda ta dokaz nima vrednosti, če nova teorija ne drži ali pa bi se izkazalo, da model ni pravi. prav tako ta dokaz ne bi imel vrednosti, če bi se izkazalo, da je model preohlapen in s tem neuporaben. glede takšnih modelov je treba vedeti se nekaj: ni boljših in slabših modelov … lahko so samo pravi ali nepravi – in v tem je enormna razlika.

pravi model je lahko le eden

dejstvo, da v psihologiji danes priznavajo okoli 80 različnih modelov potrjuje to, da na tem področju nimamo pravega modela. za primerjavo dajem periodni sistem elementov, ki predstavlja pravi model. odkar ga poznamo so drugi izpadli iz igre, pred tem pa smo prav tako imeli na stotine različnih modelov in v nedogled prepirajoče privržence, ki so zagovarjali vsak svojega. toda le danes znani mendelejev periodni sistem je omogočil to, kar ne omogoča noben drugi – sestavljanje formul, predvidevanje reakcij in lastnosti spojin, načrtovanje novih spojin. v psihologiji vsega tega doslej ni omogočil noben drug model, rei pa se od ostalih razlikuje prav v tem, zato se predpostavlja, da je pravi.

kot zanimivost lahko omenim, da je bila pravilnost modela rei nakazana še preden sem sploh odkril, da gre za temelj psihologije, namreč izpeljan je bil iz mehanizma zaljubljenosti. s tem znanjem je mogoče načrtno vzpostaviti zaljubljenost pri katerikoli osebi, ki v danem trenutku ni zaljubljena v drugo osebo. ker bi takšno znanje privedlo do številnih zlorab, podrobnosti nisem nikoli razkrival in tega ne navajam kot argumentacije za pravilnost teorije rei.

 

pravi model omogoča rešitve

kot rečeno, pravi model omogoča tudi rešitve do katerih brez razumevanja osnovnih povezav ne moremo priti. da ne bo nesporazuma, do rešitev ne prihajamo samo preko pravih modelov, tudi s poskušanjem in srečo lahko pridemo do rešitev. tudi brez pravega periodnega sistema so alkimisti sestavili marsikatero uporabno spojino, toda vse so dobili zgolj po naključju in lastnosti so lahko le opazovali. zatakne pa se pri reševanju kompleksnejših problemov. za tako težavo se je izkazala disleksija, ki je zaradi tega doslej veljala za vseživljenjsko motnjo. skozi teorijo REI pa se na to težavo odpre povsem drugačen – logičen pogled, ki ponuja tudi logično rešitev za odpravo težave. to pa se ni vse, REI omogoča napoved vseh težav, ki so povezane z disleksijo in to brez, da bi te težave morali predhodno opazovati in preučevati. o tem sem podrobneje pisal v razlagi metode za odpravo disleksije. da predlagana metoda v resnici deluje, je bilo že potrjeno in predstavljeno na tiskovni konferenci.

druga stvar, ki jo je pri uporabi nove metode za odpravo disleksije za argumentacijo nove teorije treba preveriti je, ali gre dejansko za novo metodo in ali je ni že po naključju odkril kdo drug, jaz pa bi jo zgolj uporabil za napačno argumentacijo teorije REI. da temu najverjetneje ni tako, kaze odobritev patenta, ki ne bi bila podana, če bi predlagana rešitev že obstajala.

seveda pa metoda za disleksijo ni edina rešitev, ki jo omogoča REI. rešitev za različne težave se je v letih raziskovanja nabralo že precej, toda kot vidite novih stvari ni tako preprosto uveljaviti. metoda za odpravo disleksije je dobro argumentirana in dokler ne bo prišlo do splošnega priznavanja te rešitve, tudi ne nameravam predstaviti drugih.

7254347346_acaedb3960_c

dokazi za obstoj Življenja

na koncu pa bi rad opozoril se na nekaj: sedem dokazov argumentira samo obstoj oblike nam doslej neznane oblike inteligence, ki se v knjigi predstavlja z imenom Življenje. ta inteligenca poseduje informacije, ki jih ne poseduje noben predstavnik človeške rase, niti do tega znanja nihče na svetu razen Življenja nima dostopa. tudi odkritje tako pomembnega znanja kot je teorija rei pa se ne dokazuje, da to znanje v resnici prihaja kot razkritje te inteligence. do odkritja bi lahko na koncu koncev po naključju prišel tudi sam. zato je v obzir treba vzeti tudi ostale dokaze, saj je posebnost prav v številu teh izjemnih razkritij. doslej v zgodovini ne poznamo posameznika, ki bi mu uspelo priti do dveh tako različnih in pomembnih odkritij, kaj šele šestih, ki jih predstavljam na spletni strani knjige. kljub vsemu pa je teoretično tudi to možno in ultimativno se ne dokazuje obstoja omenjene inteligence … ampak v tem primeru bi to pomenilo, da sem jaz tako izjemno bister, da bi me itak morali poslušati karkoli že povem … 😉 ampak temu seveda ni tako – obstaja namreč še sedmi dokaz, ki je ključen in ne dopušča odprte možnosti za to, da Življenje ne bi bilo dejstvo, toda ta dokaz je bil razkrit samo meni, zato tudi lahko trdim, da nisem jaz tista bistra glava, ki bi lahko odkrila toliko in tako različnih velikih odkritij človeštva.

Si želiš novih spoznanj?
Naroči knjigo [psi] >
Brezplačna poštnina!