Pages Navigation Menu

Blog za bralce knjige [psi]

Predsednikov svet v sanjah

Eros: v sanjah o knjigi je bil najpodrobneje predstavljen svet predsednika vlade, je pa to tudi svet, ki sem ga pri pisanju najbolj spremenil.

v sanjah je bil čas in stanje pred koncem civilizacije kratek, jasen in jedrnat … nobenih dolgoveznih razprav ni bilo, le obupan voditelj, ki ima v rokah rešitev stanja, ve da ga ima, razume pomen vsega, a ne more nič več proti sistemu, ki ga je ustvaril racio. kljub vsemu poskusi in čeprav se zalomi, je prav to, kar je naredil, zasejalo temelj nove civilizacije


večji del te zgodbe v sanjah pa je bil namenjen grozotam, ki so sledile, ko je počilo
. v tem delu sanj ni bilo nobenih besed, kot nekakšen nemi film se je vse odvijalo in bilo je nepredstavljivo grozno. niti približno ni bilo primerljivo z nobeno svetovno vojno, ki jo poznamo – bila je katastrofa povsem drugačnih razsežnosti, kot si jih znamo predstavljati. končno samouničenje! in pri vsem ni eksplodirala niti ena sama atomska bomba, nihče ni mogel ukreniti ničesar, vsak posameznik je zgolj podaljševal svojo agonijo – iz trenutka v trenutek. bili so ljudje, ki so se do konca borili za svoje družine in družinske člane in trpeli nepredstavljive muke, ko so izginjali eden za drugim. nenadoma so bili vsi ljudje izenačeni, saj denar ni imel nobene vloge več in tudi imetje in vse drugo, kar je ustvaril racio se je v trenutku spremenilo v nič. zelo nazorno je bilo, kako malo je za to potrebno in kako nestabilen je sistem, in tudi civilizacija, ki jo poznamo. se pa spomnim, kdo so bili posamezniki, ki so preživeli vse to in vsi so bili na nek način izbrani za preživetje, saj je vsakomur k temu pomagalo naključje. apokalipsa je bila namreč tako usodna, da so največji mojstri preživetja sicer preživeli najdlje, vendar niso preživeli … na koncu je zgolj naključje izbiralo tiste, ki so ostali, nekoliko več je bilo moških, a preživele so tudi ženske in nekaj otrok.

temu je sledil zelo dolg boj za golo preživetje in odkrivanje vsega osnovnega, kar je bilo zdavnaj pozabljeno. ljudje so za dolgo časa (čeprav v sanjah to ni bilo povsem določljivo, bi ocenil, da je šlo za več stoletij) vso svojo pozornost usmerjali samo iskanju hrane in osnovnim stvarem za golo preživetje – ničemur drugemu. za to so porabili domala vsak trenutek od zgodnjega jutra do spanca. zanimivo pa je bilo, da je bil zametek nove civilizacije ustvarjen pri nas v sloveniji in večina preživelih, ki se je ponovno povezala v prvotno družbo je bila slovencev – in čisto na koncu tega dela sanj je bilo razkrito zakaj – ker so bili v naprej seznanjeni in ko se je začelo odvijati so vedeli, kaj se bo zgodilo in so si v tem trenutku ustvarili dovolj prednosti pred ostalimi. in imeli so to knjigo in vsi so o njej vedeli veliko več kot jaz! (v času sanj, jaz nisem v celoti razumel Življenja, sploh pa nisem poznal še nobenega od dokazov razen teorije rei, za katero pa takrat nisem vedel, da je tak “dokaz”)