Pages Navigation Menu

Blog za bralce knjige [psi]

Pet jezikov ljubezni v teoriji REI

Eros: nesporazumi med svetovi pogosto izhajajo iz nerazumevanja različnih načinov izražanja. trije razumi lahko drugemu svetu eno in isto stvar izrazijo na povsem drugačen način. pri tem prihaja do nesporazumov, ki niso posledica različnih pričakovanj, ampak preprostega nesporazuma v izražanju. ko gre za izražanje naklonjenosti, to naši razumi izkazujejo na povsem različne načine, kar neredko privede do nepotrebnih nesporazumov. tako je gary chapman v svoji knjigi pet jezikov ljubezni, prepoznal nekaj, kar se sklada s tudi s teorijo REI. ker mnogi to knjigo poznate, bom napisal nekaj besed o teh razlikah v komunikaciji med razumi.

chapman je opisal pet najbolj očitnih primerov različnih načinov za izražanje naklonjenosti, toda vseh pet je mogoče pripisati trem razumom. če smo povsem natančni, je mogoče prepoznati šest različnih konceptov izražanja naklonjenosti, saj se vsak razum lahko razvije v dveh smereh. kljub temu, pa so razlike pri vsakem od razumov tako majhne, da jih ni smiselno drobiti na toliko podvrst, ampak zadostuje, da prepoznamo tri osnovne.

Racio

racio izraža naklonjenost na prvem mestu z besedami, pa tudi z uslugami in darili, kadar imajo ta materialni pomen. racio je tako najbolj konkreten pri izražanju, uporablja pa natančne definicije za različne oblike naklonjenosti. pri raciu je tako, da to kar želi sporočiti, tudi sporoči. razlikovati pa je treba, da on sam ne pozna čustvovanj in zato včasih opisuje tudi to, kar povzema kot celoto občutenj drugih dveh razumov. to za racio ni nič nenavadnega. četudi ljudje z vodilnim raciem, v očeh drugih veljajo za “hladne”, temu ni ravno tako, saj pri tem igrajo vlogo tudi manj pomembni razumi in ne samo vodilni. racio tudi ne vidi potrebe po stalnem ponavljanju enih in istih sporočil, saj je zanj “enkrat izrečeno – do nadalnjega urejeno”. ker racio edini dojema čas kot časovnico, zanj obnavljanje izrečenega v določenem trenutku nima tolikšnega pomena, kot je to mogoče opaziti pri drugih dveh razumih.

Emocio

emocio izraža naklonjenost s pogledom, dotiki in telesno bližino. ta razum ne potrebuje besed, zanj je dovolj pogled iz katerega razbere vse, kar je zanj pomembno. pri tem je emocio zelo natančen in tudi signalov ne razume narobe, do napačne interpretacije “pogledov” pride šele, ko gre za ozaveščanje pomena spogledovanja, pri čemer pa ima pomembno vlogo racio. emocio si pogledov ponavadi ne razlaga narobe, mi se zgolj ne zavedamo, kako je naš emocio nekaj razumel.
drugi način emocijevega spogledovanja je dotikanje in zbliževanje teles, pri čemer je v ozadju najpogosteje tudi napeljevanje k spolnemu odnosu. tudi emocio lahko naklonjenost izraža z darili, vendar imajo ta predvsem simbolni pomen in ne toliko materialnega, kot je to v primeru, ko darilo prejmete od racia. nekatera darila imajo tudi dvojni pomen, zato so kot izraz naklonjenosti še posebej zaželena. tak primer je dragocen nakit, ki s svojo estetsko vrednostjo predstavlja simbol okraševanja nečesa, kar je lepo, po drugi strani pa gre tudi za materialno vrednost, saj se je za nakup takšnih daril potrebno odreči delu svojega premoženeja.

Instinkt

instinkt bo naklonjenost izrazil s pozornostjo, skrbnostjo in z zaupanjem. zanj je izraz naklonjenosti lahko že čas, ki ga bo bodisi preživel z ljubljeno osebo ali pa ga njej posredno namenil. instinkt že v svojem konceptu razmišljanja druge postavlja pred sebe, kadar pa želi izraziti naklonjenost, to pogosto pokaže tako, da se za druge žrtvuje.

metuljčki

Primerjava

če primerjamo vse razume, vidimo, da so v izražanju naklonjenosti med njimi tolikšne razlike, da eden pogosto ne dojame sporočila drugih dveh. to v partnerskem odnosu neredko vodi v nezadovoljstvo, saj za posameznika pomeni pomanjkanje potrjevanja ljubljenosti, po kateri še posebej hrepenijo nesprejemajoči, ki imajo slabšo predstavo o vrednosti lastnega sveta.
chapmanovih pet jezikov ljubezni lahko v teoriji REI razvrstimo posameznim razumom po naslednjem ključu:

  • besede potrditve – racio
  • dotik – emocio
  • darila – emocio, ko predstavljajo simbolni pomen in racio, ko predstavljajo stvarno materialno vrednost
  • posvečen čas – instinkt
  • usluge – instinkt

Si želiš novih spoznanj?
Naroči knjigo [psi] >
Brezplačna poštnina!