Pages Navigation Menu

Blog za bralce knjige [psi]

O vsebini knjige [psi]

Eros: če obstaja občutek, s katerim označujemo stanje sreče, potem obstaja tudi način (to je pot) da to dosežemo … se pa popolnoma strinjam s tem, da tega ne bomo dosegli s prebiranjem spisov takšnih in drugačnih duhovnih avtoritet. kot vidiš v odgovorih nekaterih, so imeli tudi oni pred branjem te knjige tak nepravi občutek o tem, kaj naj od nje pričakujejo in v katero smer jih bo peljala … toda, prebrano je spremenilo njihov pogled, ki je bil pred branjem enak, ali vsaj zelo podoben tvojemu. v tej knjigi ne boš našla nobenega “instant” recepta za odkritje sreče.

… je pa v njej prvič (po mnogih stoletjih) predstavljeno znanje o razumevanju naše psihe in delovanju našega uma. to znanje ni “še ena teorija” (brez vsake uporabne vrednosti) ampak je razvozlana shema po kateri se ustvarjajo vse naše misli in po kateri deluje družba. lahko bi rekel, da gre za nekaj podobnega kot odkritje in razumevanje dnk za biologijo, ali pa periodičnega sistema za kemijo in formula e= m*c2 za fiziko … le da gre za psihologijo v kateri je doslej veljalo, da kaj takega sploh ne obstaja … kdor to razume, mu je veliko lažje razumeti ljudi okoli sebe, razlike med nami, zakaj se nekdo v določenih okoliščinah vede tako, drugi pa povsem drugače, kak smisel ima to, kakšno vlogo je to igralo v človeški evoluciji, kako pride do zaljubljenosti in kaj je sploh prava ljubezen, ki jo danes skoraj ne poznamo … si pa vsi domišljamo, da vemo, kaj je to. res je, da tega iz knjige žal ne uspe izvleči vsakomur, saj je vse to v knjigi predstavljeno v obliki prispodob, ki jih nekateri bolje drugi pa slabše sestavijo. pri tem ne igra vloge to, kako je nekdo izobražen ali razgledan, ampak to, kako nekdo zmore neodvisno sestaviti vse to, kar predstavlja knjiga in to primerjati s konceptom, ki ga je poznal doslej … knjige zato ne dojamejo ukalupljeni ljudje, ki knjigo dojemajo tako, da vse, kar preberejo ne sestavljajo v novo samostojno celoto, ampak skušajo vse pretvoriti v to, kar že vedo in potem seveda ne dobijo ničesar novega. ampak to je v tej knjigi predvideno in ni težava, ni potrebno, da jo dojame vsak.

v bistvu je to nizka cena, da jo kljub vsemu lahko dojame veliko širši krog ljudi, kot katero koli drugo knjigo. zelo malo knjig obstaja, nad katero bo navdušenih toliko povsem raznovrstnih bralcev saj se zdi domala nemogoča naloga, da bi hkrati ista stvar lahko pritegnila preprostega, neukega bralca, kot so mladostniki in visoko izobraženega intelektualca … tej knjigi pa uspeva prav to, zahvaljujoč zelo drugačnemu konceptu po katerem je znanje v njej predstavljeno.

glede na to, da je ta teorija povsem nova, se zastavlja vprašanje, ali je tudi pravilna. ne gre namreč spregledati dejstva, da je bilo podobnih poskusov v preteklosti že ničkoliko, vedno pa se je zataknilo pri tem, čemur naj bi vsaka prava teorija sploh služila … in to je njeni uporabni vrednosti za razumevanje in reševanje določenih težav, ki so povezani s tem področjem. tudi pred okritjem dnk, je bilo veliko teorij, kako se prenašajo dedne lastnosti … toda vsem tem teorijam je bilo skupno to, da si z njo ni mogel nihče prav pomagati, kaj šele, da bi na njeni osnovi karkoli sestavili ali predvideli … šele z razumevanjem deljenja in povezovanja štirih aminokislin postanejo dotlej nejasne stvari povsem logične.

tudi tej teoriji ne bo v tem pogledu nič “prizanešeno” in svojo pravilnost bo morala dokazati na konkretnih primerih. ena od teh stvari je metoda za odpravo disleksije, ki sem jo predstavil in jo je več mesecev preučevalo več strokovnjakov s tega področja. disleksija je doslej veljala za vseživljenjsko motnjo, s pomočjo teorije rei pa je prvič mogoče razumeti za kaj sploh gre … in še več, kako razmeroma preprosto jo je mogoče povsem odpraviti … in teh stvari bo v prihodnosti še veliko. pred tem se bo pa kot kaže potrebno še nekoliko boriti s predsodki … nič hudega, resnica vedno najde pot 😉 sicer bi še vedno verjeli, da živimo na ravni plošči in ne na okroglem planetu 😉