Pages Navigation Menu

Blog za bralce knjige [psi]

Metoda za odpravo disleksije

Eros: na spletni strani je natančen opis za kaj gre pri disleksiji in kako jo je s pomočjo razumevanja tega, kar razkriva [psi], mogoče povsem odpraviti. luka, ki je imel disleksijo zelo izrazito, je na novinarski bral navadno besedilo iz ene od otroških knjig.

z objavo o novi metodi smo čakali tako dolgo predvsem zaradi tega, ker smo želeli biti prepričani, da je to, kar trdim tudi dejstvo. luka je zaključil z delom po metodi in vadi z branjem navadnih besedil. nima več dislektičnih težav, je zgolj v rahlem zaostanku, ker se je brati začel učiti precej pozneje kot vrstniki, saj mu stroka kljub velikim naporom doslej ni mogla pomagati. branje mu je omogočila šele ta metoda.

z metodo, ki vključuje branje z uporabo dvojnih simbolov, se napačnemu procesorju – emociju – prepreči, da bi bral, namesto njega pa bere za črkovni zapis bolj primerni racio. ko se racio enkrat nauči brati, potem emocio sploh več ne posega v to področje in je disleksija povsem odpravljena. ker tega doslej ni nihče vedel niti razumel, se je o dislektikih razmišljalo povsem napačno … ena večjih zmot recimo je to, da imajo oni težave pri branju zaradi tega, ker nimajo orientacije v besedilu, kar sploh ne drži, se pa res pri njihovem načinu branja tako zdi … ampak samo na prvi pogled, če ne razumeš, kako oni z emocijem berejo.

doslej so zaradi nerazumevanja vse metode skušale dislektikom “olajšati branje”, kar je vodilo do tega, da so se ti sčasoma naučili brati, vendar so ostali dislektiki, ker so se naučili brati z napačnim procesorjem … rei pa razume delovanje treh procesorjev in razlike med njimi.

ko sem se seznanil z disleksijo, sem zlahka z zelo enostavno potezo spremenil črkovni zapis v takšno obliko, ki emociu (samo zaradi njegovega načina delovanja) povsem onemogoči branje črkovnih zapisov, za racio pa ta sprememba pomeni le majhno spremembo v konceptu, a nič takega, kar bi ga ustavilo. dislektiku tako ne preostane drugega kot to, da začne brati z edinim procesorjem, ki je za to funkcijo primeren – in to je racio. ko nekdo začne delati po tej metodi je to tako, kot bi se prvič soočil z branjem in tudi, če je pred tem poskušal več let brati z emocijem, je zdaj na stopnji prvošolčka in se uči te tehnike prepoznavanja pomena besed iz sestavljanja posameznih fonemov od začetka tako kot vsak, ki začne brati in nima težav z disleksijo.

gre za prvo metodo, ki povsem odpravi to motnjo branja, kar je bilo dokazano, saj prvi otrok, ki je delal po tej metodi bere brez vseh dislektičnih značilnosti. seveda ni šlo povsem brez zapletov in prav s tem je bilo mogoče metodo izpopolniti do te mere, da zdaj deluje brezhibno. je samo vprašanje časa, kdaj bodo preostala stroka, znanost in ljudje za to možnost izvedeli. jaz sem k preiskovanju metode povabil veliko uglednih strokovnjakov, vendar sta se z zanimanjem odzvali matic in jerneja munc in maša blaznik, ki so se tega lotili in več mesecev preučevali vse moje trditve. rezultat tega je osupljiv in sta ga maša in matic tudi predstavila na novinarski konferenci. večje težave, ki jih še nismo rešili v povezavi z disleksijo, pa so drugačne narave: prva je nevednost, ljudi, kaj ta metoda zmore, druga pa je velika skupina strokovnjakov, ki se z dislekisjo ukvarja in ne želi, da se ta težava razreši, ker od tega živijo. interesi posameznikov žal niso vedno v skladu z interesi ljudi. če k vsemu dodamo še ščepec zavisti in ravnodušnost najpomembnejših medijev … dobimo te ovire s katerimi se srečuje nova metoda za odpravo dislekisje. ni pa to nič čudnega ali nenavadnega … prav nasprotno je to treba pričakovati in na to tudi računati … saj lahko to opazujemo na vseh področjih znanosti in tudi pri vseh velikih odkritjih. včasih traja tudi več sto let, da večina sprejme danes povsem logične in preproste stvari kot je recimo ta, da zemlja ni ravna plošča in da se vesolje ne vrti okoli zemlje. tudi tokrat bo šele čas pokazal svoje … in pomembno vlogo bodo pri tem odigrali tisti ljudje, ki bodo s svojim razmišljanjem zavzeli pravo stališče in doprinesli nekaj k širjenju tega, kar je dobro in prav.