Pages Navigation Menu

Blog za bralce knjige [psi]

Kontinuum NI enako reinkarnacija

Posted by on 25 jun, 2014 in Ego in Življenje

Eros: pri teoriji REI pogosto naletim na nerazumevanje (ali slabo razumevanje) pojmov, ki so deloma poznani vendar na novo opredeljeni. večkrat sem poudaril, kako pomembno je, da teh pojmov ne povezujemo ali celo enačimo s pojmi, o katerih smo si že ustvarili predstavo, saj na tak način zlahka izgubimo celotno sliko, zatikati pa se začne tudi pri argumentaciji. najpogostejše zamenjave so tako enačenje Življenja z bogom, ega z dušo, instinkta s prvinskimi nagoni, emocia s čustvenim značajem in racia s preračunljivostjo. vse to je seveda veliko večja težava kot se zdi, saj hote ali nehote na tak način iz že ustvarjenih predstav na nove pojme ustvarimo povezave, ki v resnici ne držijo. podobno je tudi s pojmom kontinuuma, pri čemer je treba paziti, da ne gre za koncept reinkarnacije!

Okrog 98% naših možganov uporablja Življenje

Posted by on 9 dec, 2013 in Ego in Življenje

Eros: teorija REI utemeljuje, da nekje 98% naših možganov uporablja Življenje, to je tisto, kar je ustvarilo [psi]. tako ni nobenih viškov … ne govorim o različnih talentih in izumih ampak o fundamentalnih odkritjih kot je pitagorov izrek ali einsteinova e=m*c2 … nekaj, kar išče večja skupina znanstvenikov ali mislecev, nekdo pa razvozla … periodni sistem naravnih elementov je tako odkritje, ali pa sestava atoma (čeprav sta že ti dve odkritji tesno povezani, ju ni sestavil en sam človek).

Kako je Življenje ustvarilo [psi], ne da bi imel pisec dostop do tega razuma

Posted by on 10 nov, 2013 in Ego in Življenje, O knjigi

Eros: tudi e in i nimata niti malo dostopa do Življenja. sta pa e in i razvila svoje neverbalne oblike komunikacij in prenosov, ki precej presegajo raven racijeve besedne ali pisne komunikacije. od tod pridejo tudi vse te zablode o dostopu do skupnega znanja. tega ni, so le posamezni razumi, ki se povezujejo na različne načine. i, ki upravlja z imunskim sistemom ima recimo zmožnost spreminjanja genoma, kar je izjemno. to namreč pomeni, da mora imeti tudi razumevanje genoma na bistveno višji ravni, kot sodobna znanost (racio). kljub temu pa gre tudi racio počasi vztrajno po tej poti razumevanja in [psi] je taka prelomnica.

Kontinuum življenja po knjigi [psi]

Posted by on 5 mar, 2013 in Ego in Življenje

Eros: boštjan je zastavil zanimivo vprašanje, kaj je kontinuum in ali ga je mogoče racionalno utemeljiti – dokazati oz. zakaj je verjetnost, da gre za resnico večja kot pa to, da se življenje po smrti ne nadaljuje. tu je treba poudariti povedati, da gre za izjemno kompleksno vprašanje, ki ga v resnici ni tako lahko pojasniti in razumeti, zato tisti, ki ne marate filozofije, raje ne nadaljujte z branjem. 😉

Posmrtno življenje

Posted by on 27 okt, 2012 in Ego in Življenje, Življenje skozi [psi]

Eros: glede posmrtnega življenja je treba razlikovati tri različne poglede … prvi pogled, je verski in ta pravi, ko naše telo umre, del nas ne umre ampak nadaljuje svoje bivanje v takšni ali drugačni obliki. kot si sama rekla, za to ni prav nobenega oprijemljivega dokaza in je to stvar verovanja – vere v nekaj, kar ne moremo znanstveno dokazati ali razumeti. (prosim ne navajajte tukaj nobenih posmrtnih doživetij, ker se da vse razumno razložiti in doslej ni oprijemljivih dokazov za nič)

Še malo o Življenju

Posted by on 27 okt, 2012 in Ego in Življenje

Eros: ne, Življenje vsekakor ni oseba … je pa za naš razum težje razumljivo kaj je in kako deluje … Življenje je inteligenca, ki kot taka nima materialne oblike, kljub temu pa je odvisna od vsega živega in ne more obstajati brez življenja … vsako živo bitje je delček Življenja in tudi v svojem bolj ali manj razvitem umu opravlja del procesiranja informacij za Življenje, podobno kot posamezne celice v možganih, ki lahko odmirajo, pa naše misli tega še vedno ne zaznavajo …

Trije zakoni življenja

Posted by on 27 okt, 2012 in Ego in Življenje, Življenje skozi [psi]

1. spoštuj svoj svet in enako svetove drugih.
2. ne sodi svetov drugih po svojem svetu.
3. razmišljaj, kaj boš naredil za življenje, in ne, kaj bo Življenje naredilo zate.

Eros: trije zakoni življenja v knjigi [psi] predstavljajo temeljna načela, ki jim ves čas sledi vsaka šola življenja. izhajajo iz razumevanja našega smisla in tudi naše narave. čeprav si jih lahko razlagamo zelo široko imajo jasno sporočilo, ki posamezniku olajša šolo v kateri se je znašel.
vsa tri načela v resnici predstavljajo tudi temelj vseh svetovnih religij in številnih življenjskih filozofij, le da pogosto prihaja do razlik v njihovi interpretaciji, zato bom zapisal še svoj pogled nanje …